De maand januari

De maand januari

De maand januari is een tijd van beginnen, van vernieuwen, van veranderen. Het is de maand waarin we het nieuwe jaar inluiden, met goede voornemens, wensen en plannen. Het is ook de maand waarin we de winter doormaken, met kou, sneeuw, ijs en donkerte. In deze maand worden we uitgenodigd om ons te laten inspireren door het nieuwe, dat ons kansen en mogelijkheden biedt. Hoe kunnen we onze doelen en dromen voor het nieuwe jaar concreet maken en realiseren? Hoe kunnen we onze talenten en passies ontwikkelen en benutten? Hoe kunnen we onze levensstijl en gewoontes verbeteren en verduurzamen?

In deze maand worden we ook uitgedaagd om ons te laten vormen door het oude, dat ons lessen en ervaringen leert. Hoe kunnen we onze successen en fouten van het afgelopen jaar erkennen en waarderen? Hoe kunnen we onze dankbaarheid en vergeving voor onszelf en anderen uiten en ontvangen? Hoe kunnen we onze wijsheid en inzicht uit het verleden meenemen en toepassen?

De tijd nemen

In deze maand willen we de tijd nemen om de winter te beleven, die ons schoonheid en uitdagingen laat zien. Hoe kunnen we genieten van de natuur, die zich in witte en grijze tinten toont? Hoe kunnen we ons warm houden en beschermen tegen de kou en de duisternis? Hoe kunnen we ons vermaken en ontspannen met winterse activiteiten en evenementen?

In deze maand willen we ook tijd nemen om het licht te zoeken, dat ons hoop en vreugde geeft. Hoe kunnen we ons verheugen op de dagen die langer worden en de zon die sterker wordt? Hoe kunnen we ons voorbereiden op de lente, die in aantocht is? Hoe kunnen we ons verbinden met de bron van het licht, die ons leven en liefde schenkt?

Uitdagingen

In deze maand kunnen we ook tijd nemen voor onszelf, voor reflectie en meditatie, voor ontwikkeling en groei, voor geluk en vrede. We kunnen ons bewust worden van de waarde en de betekenis van ons leven, en het vieren met een lach en een traan. We willen ons verbinden met de mensen die ons lief zijn, en hen laten weten hoeveel we om hen geven. We kunnen ons openen voor de mensen die we nog niet kennen, en hen respecteren en waarderen als medemensen.

De maand januari is dus een maand die ons veel te bieden heeft, maar ook veel van ons vraagt. Het is een maand die ons uitdaagt om te beginnen, te vernieuwen, te veranderen. Het is een maand die ons inspireert om te leren, te delen, te creëren, te genieten. Het is een maand die ons leert om te zijn wie we zijn, om te doen wat we kunnen, om te geven wat we hebben en om te ontvangen wat we nodig hebben. Het is een maand die ons helpt om te worden wie we willen zijn, om te bereiken wat we wensen, om te creëren wat we bedenken en om te ervaren wat we zoeken.

Ds. Jaap Marinus.