Kringen

Kringen

Kringen (gespreksgroepen) zijn wezenlijk voor de Parkstraatgemeente; ze vormen een substantieel deel van het gemeente-zijn. Zo is er een behoorlijk aantal leden dat niet vaak de kerkdiensten bezoekt, maar wel lid is van een kring.

Je bent van harte welkom om mee te doen met een kring, ook als je geen lid bent.

Bijbelkring

Eens in de twee weken komt een groep bijeen (de ene week op maandagavond, de andere op woensdagavond) met de behoefte een tekst te lezen en daarover in gesprek te gaan. Op dit moment lezen we uit het Bijbelboek Marcus met een heel divers publiek. In oktober 2022 is deze kring gestart en dat was aanleiding voor een aantal dertigers om aan te schuiven. Door de mix van jong en oud zijn de gesprekken zeer dynamisch en is de drempel laag om aan te schuiven. Wil je graag meedoen? Mail naar predikant@parkstraatgemeente.nl.

Geloof & Wetenschap

Detail van glas-in-loodraam over kennis en wetenschap

Worstelen met vragen: dat is wat zowel wetenschappers als gelovigen doen. Dit is het vertrekpunt van waaruit deze kring aan de slag gaat. Daarbij is ervoor gekozen zich te spiegelen aan de wijze waarop denkers uit heden en verleden geworsteld hebben met vragen die voor hen van belang waren en dat nog steeds zijn.

Deze kring wordt ondersteund door ds. Ton Kaal. De samenkomst wordt gehouden op de derde dinsdag van de maand tussen 10.00 en 12.00 uur in de Voorhof. De gesprekken worden bij toerbeurt voorbereid door één of twee deelnemers op basis van uittreksels uit verschillende geschriften, uitgereikt door ds. Ton Kaal.

Wil je ook meedoen? Neem met ons contact op.

KK60

Deze gesprekskring dankt haar naam aan het feit dat zij begonnen is in de jaren zestig. Natuurlijk is de samenstelling van de groep in de loop van de jaren veranderd en nog steeds zijn nieuwe deelnemers van harte welkom!

De maandelijkse bijeenkomsten worden op wisselende dagen van de week gehouden bij een van de deelnemers thuis en worden begeleid door ds. Elsje Pot.
Na een gezellig koffiemoment wordt de avond gestart met een korte inleiding of meditatie. Er wordt met elkaar in gesprekvorm over het onderwerp dat die avond op het programma staat van gedachten gewisseld. Soms worden er van tevoren teksten, specifieke vragen of discussiepunten over het onderwerp gedeeld, zodat men zich kan voorbereiden. Ook het samenzijn is belangrijk. Jaarlijks gaat de groep met elkaar eropuit om zo ook een keer op een andere manier samen te zijn.

Wil je ook meedoen? Neem met ons contact op.

Parkstraatcinema

Onder de naam Parkstraatcinema worden er filmavonden georganiseerd. Samen film kijken en napraten is een genoeglijke en inspirerende manier om met elkaar in gesprek te komen over levensthema’s.

Er zijn drie avonden in het najaar en drie in het voorjaar. De aanvangstijd is 19.30 uur, steeds in de Voorhof.

Welke films er worden vertoond staat in het maandblad en de nieuwsbrief. Heb je zelf een filmtip? Laat het ons weten! Wil je aansluiten? Neem met ons contact op.