Handig

Handig

 • Lid worden of wijzigingen doorgeven

  Om wijzigingen door te geven of u aan te melden als nieuw lid kunt u een mail sturen naar het secretariaat.

  Van nieuwe leden hebben we de volgende gegevens nodig:

  – volledige voornamen
  – roepnaam
  – achternaam
  – adres
  – telefoonnummer(s)
  – e-mailadres
  – geboortedatum
  – geslacht/gender (en evt. gewenste voornaamwoorden)
  – burgerlijke staat

 • Bankrekeningnummers

  Parkstraatgemeente
  NL71 INGB 0006 2368 12, t.n.v. Parkstraatgemeente, Arnhem

  Remonstrantse Gemeente Arnhem
  NL90 INGB 0000 8584 02, t.n.v. Remonstrantse Gemeente Arnhem, Arnhem

  Vereniging van Vrijzinnige Protestanten te Arnhem
  NL54 INGB 0000 9045 43, t.n.v. Vereniging van Vrijzinnige Protestanten Arnhem, Arnhem

  Diaconie Parkstraatgemeente
  NL25 INGB 0004 8069 87, t.n.v. Diaconie Parkstraatgemeente, Arnhem

 • Collectebonnen bestellen

  Voor de bijdrage aan de collecten kunt u gebruik maken van zogeheten collectebonnen. Uw bijdrage is hiermee als gift aantoonbaar voor de Belastingdienst. De collectebonnen worden uitgegeven door de Protestantse Gemeente Arnhem en zijn verkrijgbaar in coupures van € 0,50, € 1,00 en € 2,00 per 20 stuks.

  Bestellen
  Maak het totaalbedrag over op NL97 RABO 0373 7154 47, t.n.v. Protestantse Gemeente Arnhem, o.v.v. ‘collectebonnen € 0,50/€ 1,00/€ 2,00’ (vermeld de gewenste coupures). U krijgt de bonnen per post thuisgestuurd.

 • Declaratie indienen – vrijwilligers

  E-mail
  Stuur een foto van de bon o.v.v. bankrekeningnummer per e-mail.

  Postvak
  Doe de bonnen met een briefje met afzender en bankrekeningnummer in een envelop in het postvak van het secretariaat (predikantskamer). Het kan dan wat langer duren voor het gezien wordt.

  Post
  Doe de bonnen met een briefje met afzender en bankrekeningnummer in een gefrankeerde envelop en stuur het per post naar het secretariaat.

 • Declaratie indienen – gastpredikanten

  Digitaal
  Download Declaratieformulier-gastpredikanten-V.2024-digitaal, vul uw gegevens in en stuur het ingevulde bestand per e-mail naar het secretariaat.

  Papier
  Download Declaratieformulier-gastpredikanten-V.2024-digitaal, print het uit, vul het met pen in en stuur het in een gefrankeerde envelop per post naar het secretariaat (of maak een scan en stuur het per e-mail).

 • Declaratie indienen – gastorganisten

  Digitaal
  Download Declaratieformulier gastorganist – digitaal (Excel), vul uw gegevens in en stuur het ingevulde bestand per e-mail naar het secretariaat.

  Papier
  Download Declaratieformulier gastorganist – papier, print het uit, vul het met pen in en stuur het in een gefrankeerde envelop per post naar het secretariaat (of maak een scan en stuur het per e-mail).