ANBI

ANBI

De Parkstraatgemeente bestaat uit de Vereniging voor Vrijzinnige Protestanten te Arnhem en de Remonstrantse Gemeente Arnhem. Daarnaast is er de Stichting Predikantenfonds.

Al deze organisaties zijn ANBI’s: Algemeen Nut Beogende Instellingen. Een gift aan een ANBI mag je van de Belastingdienst aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting. Meer informatie hierover vind je op de site van de Belastingdienst.

ANBI’s zijn verplicht om bepaalde gegevens te publiceren. Je vindt de respectievelijke gegevens via onderstaande links.