ANBI

ANBI

De Parkstraatgemeente bestaat uit de Vereniging voor Vrijzinnige Protestanten te Arnhem en de Remonstrantse Gemeente Arnhem.
Daarnaast is er de Stichting Predikantenfonds.

Al deze organisaties zijn ANBI’s: Algemeen Nut Beogende Instellingen. Een gift aan een ANBI mag u van de Belastingdienst aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Meer informatie hierover vindt u op de site van de Belastingdienst.

ANBI’s zijn verplicht om bepaalde gegevens te publiceren. U vindt de respectievelijke gegevens via onderstaande links.