ANBI Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Arnhem

ANBI Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Arnhem

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Arnhem
RSIN:814116528
KvK:40120561
Website adres:www.parkstraatgemeente.nl
E-mail:info@parkstraatgemeente.nl
Adres:Parkstraat 31a
Postcode:6828 JC
Plaats:Arnhem
Postadres:Kastanjelaan 22e
Postcode:6828 GL
Plaats:Arnhem

De Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Arnhem is een vereniging met statuten en daardoor een onafhankelijk rechtspersoon. In de statuten zijn bepalingen omtrent bestuur, financiën en toezicht opgenomen.

De Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Arnhem heeft van de Belastingdienst een eigen beschikking ANBI gekregen.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Arnhem bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen. Het bestuur is eindverantwoordelijk.

C. Doelstelling en visie.

De Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Arnhem heeft ten doel samenwerking te verkrijgen tussen alle vrijzinnige leden van de Protestantse Kerk in Nederland en in het bijzonder in Arnhem en omgeving op te treden ter handhaving en bevordering van de vrijzinnige beginselen, ook in de plaatselijke Protestantse gemeenten en ter behartiging van de godsdienstige en kerkelijke belangen van de leden.

In de praktijk verricht de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Arnhem vrijwel al haar activiteiten binnen de Parkstraatgemeente. De Parkstraatgemeente is een geloofsgemeenschap die staat in de (protestants-)christelijke traditie en is het samenwerkingsverband tussen de Remonstrantse Gemeente Arnhem en de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Arnhem. De Bijbel is de belangrijkste inspiratiebron, maar niet de enige. De Parkstraatgemeente staat open voor alle bronnen die inspiratie geven bij de zoektocht door het leven en bij het mens zijn in de wereld, zoals poëzie en andere wereldgodsdiensten. Naast spiritualiteit is de zorg voor elkaar, dichtbij en veraf, belangrijk. De Parkstraatgemeente staat in de samenleving – letterlijk en figuurlijk – en wil daar ook naar handelen.

D. Beleidsplan

Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw beleidsplan voor de Parkstraatgemeente.

E. Beloningsbeleid

Leden van het bestuur en overige vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag activiteiten

Het bestuur heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende vereniging. Dat doet het bestuur door zoveel mogelijk leden in te schakelen bij het plaatselijk werk. De meeste activiteiten van de Parkstraatgemeente, waar de VVP-A deel van uitmaakt, staan op de website (Agenda).

G. Inkomsten, uitgaven en begroting

Toelichting

De inkomsten van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Arnhem bestaan uit giften van gemeenteleden en inkomsten uit haar vermogen. Een nadelig/voordelig saldo gaat ten laste/gunste van het vermogen. De Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Arnhem ontvangt geen overheidssubsidies. Via de Stichting Eigen Gebouw is de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Arnhem voor de helft eigenaar van het kerkgebouw.