Predikant

Predikant

Jaap Marinus (1983) is sinds 2022 predikant van de Parkstraatgemeente, een levendige, open en gastvrije geloofsgemeenschap in Arnhem. Hij zet zich in voor kerkvernieuwing, pionieren, religieuze diversiteit en maatschappelijke betrokkenheid. Hij heeft een brede theologische opleiding gevolgd aan de Christelijke Hogeschool Ede, de Vrije Universiteit Amsterdam en het Remonstrants Seminarium. Hij woont met zijn vrouw en drie kinderen in Ede.

Speerpunten in zijn werk zijn de vieringen, het pastoraat, kringen, vernieuwing en oecumene. Ongeveer om de week verzorgt Jaap de viering op zondagmorgen die normaliter om 10.15 uur begint en veelal rond 11.15 uur is afgelopen. Centraal staat hierin de beleving van het Hogere, door middel van het alledaagse. Bijbelverhalen worden door de bril bekeken van de actualiteit, persoonlijke beleving en de vraag: wat hebben deze verhalen en teksten ons nu nog te vertellen?

Zijn theologische zoektocht

Jaap begon zijn theologische zoektocht al in zijn tienertijd, maar besloot van deze ‘hobby’ onderwerp van serieuzere studie te maken. De eerste stap hierin was Bijbelschool en leefgemeenschap De Wittenberg in Zeist. Hier begon hij het propedeusejaar HBO-theologie aan de Christelijke Hogeschool Ede. Dit bood hem de kans om 24/7 met religie en geloven bezig te zijn, dit te verdiepen door middel van colleges, gesprekken met medestudenten en docenten.

Na dit jaar vervolgde Jaap zijn studie in Ede en begon hij het theologisch weblog StaatGeschreven.nl, samen met zijn goede vriend Erik Drenth en later ook Alain Verheij. Door het samenspel tussen aan de ene kant studie en aan de andere kant met beide benen in de theologische klei te staan, ontstond er wrijving in Jaaps orthodoxe DNA. De leerstellingen en wereldbeelden die hij van oudsher had meegekregen begonnen op hun grondvesten te schudden.

Geloofscrisis en herijking

Na een geloofscrisis kwam Jaap bij de Remonstranten terecht. Hier kreeg hij de kans zijn geloof te herijken en dit wederom in gemeenschappen te doen. Hij begon de vrijzinnige jongerengemeenschap De Leven in Ede, waar hij jonge mensen samenbracht rondom zingevingsthema’s. Daar werden vrijzinnige waarden in eigentijdse vormen gegoten. Dit sloeg aan. Een groot aantal twintigers en dertigers werd onderdeel van de gemeenschap en daar kregen oude geloofsvormen nieuwe inhoud.

Na een aantal jaren in het veld te hebben gewerkt kreeg Jaap de kans te gaan studeren aan het remonstrants seminarium, in combinatie met een master theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij studeerde af op pastoraat in pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland en voor zijn postmaster op de waarde van het remonstrants gedachtegoed. In 2020, middenin de coronacrisis, werd Jaap vernieuwingspredikant in Utrecht. Twee jaar later besloot hij in te gaan op het beroep dat op hem werd gedaan vanuit de Parkstraatgemeente in Arnhem.

Brede vrijzinnigheid

Naast zijn werk bij de Parkstraatgemeente is Jaap inspirator bij Vrijzinnig Lunteren, waar hij het Witte Kerkje op de kaart zet door middel van activiteiten en (multi)media. Hij is betrokken bij het Graceland Festival en is voorzitter van De Vrijzinnige Fondsen.

Wil je in contact komen met onze predikant, kijk dan op deze pagina. Je bent altijd welkom voor een kop koffie in de Parkstraatgemeente.