Predikant

Predikant

Jaap Marinus (1983) is sinds 2022 predikant bij de Parkstraatgemeente.

Hij studeerde in eerste instantie Theologie aan de Christelijke Hogeschool Ede. Maar gaandeweg merkte hij dat de orthodoxe geloofsvisie hem niet meer goed paste. Hij studeerde af op kerkverlating.

Op uitnodiging van de Remonstranten werd Jaap initiatiefnemer van het succesvolle project ‘De Leven’ in Ede, waar twintigers en dertigers elkaar ontmoeten rondom verschillende religieuze thema’s. Daarnaast studeerde hij Theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, waar hij afstudeerde op het pastoraat in pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Daarbij volgde hij zijn postmaster aan het Remonstrants Seminarium en studeerde af op de waarde van het remonstrantse gedachtegoed voor de 21e eeuw. Ook was hij vernieuwingspredikant in Utrecht van 2020 tot 2022.

Naast zijn werk bij de Parkstraatgemeente is Jaap inspirator bij Vrijzinnig Lunteren, waar hij het Witte Kerkje op de kaart zet door middel van activiteiten en (multi)media. Hij is betrokken bij het Graceland Festival en één keer per maand zit hij als sidekick bij het radioprogramma Dit is de Zondag op NPO Radio 1.

Jaap woont in Ede met zijn vrouw en hun drie kinderen.