Diaconie

Diaconie

De diaconie zet zich namens de kerk in voor de samenleving. Het woord diaconaat betekent: ‘het zich dienstbaar opstellen’, of vrijer vertaald: ‘het hulp bieden aan allen die dit nodig hebben’. De diaconie van de Parkstraatgemeente werkt daarin nauw samen met Diaconie Arnhem, de stedelijke diaconie van de Protestantse Gemeente Arnhem.

Diaconaal project

De diaconie kiest jaarlijks voor een project, afwisselend dichtbij en ver weg, dat we enige tijd financieel ondersteunen door middel van extra collecten. In onze media besteden we ook regelmatig aandacht aan dit project.

Het huidige diaconaal project is:

 • Sangamitta Girls Home

  Twee Nederlanders, Philip Leather en Gerard Hubers, zijn goed bekend in Sri Lanka en bekommeren zich om het Sangamitta Girls Home. Het kleine, oude huis biedt onderdak aan jonge meisjes, die daar op last van de rechter zijn geplaatst wegens seksueel misbruik, mishandeling, scheiding en huiselijk geweld. Het huis biedt een veilige woonomgeving en onderwijs en zorgt voor een goede persoonlijke ontwikkeling van de meisjes.

  Sangamitta Girls Home ligt ten zuiden van Colombo, de hoofdstad van Sri Lanka. Formeel mogen de meisjes daar blijven tot hun twaalfde en worden dan overgeplaatst naar een ander huis voor oudere kinderen, maar Sangamitta Girls Home probeert dat (met enig succes) te voorkomen, omdat de meisjes met een toch al traumatisch verleden dan opnieuw uit een vertrouwde omgeving
  worden gehaald.

  De kosten worden betaald uit een ontoereikende overheidsbijdrage van € 0,25 per kind per dag en giften van particulieren. Ook het naschoolse onderwijs dat de meisjes in staat stelt later verder te  komen, wordt door particulieren betaald.

  Het huis is nu 15 jaar oud en voldoet niet aan de gangbare eisen betreffende sanitair en ruimte in slaapvertrekken voor zo’n gebouw. Daarom is men begonnen met de bouw van een nieuw onderkomen en daarvoor is veel steun nodig. Als dit project klaar is kan men ook meer meisjes opvangen. Met uw bijdrage kunnen Philip en Gerard helpen de nieuwbouw goed te laten verlopen. De meisjes in het huis kunnen onze steun bij een goede start voor hun toekomst goed gebruiken. En dat werkt! Er zijn meisjes die advocaat of  hoofdverpleegkundige zijn geworden en zo ook weer hun steentje aan
  het weeshuis kunnen bijdragen.

Heeft u hulp nodig?

Of kent u iemand die hulp nodig heeft?
Neem contact op met Diaconie Arnhem.

Overige informatie

 • Koken voor Kruispunt

  Stichting Kruispunt is een huiskamer voor dak- en thuislozen. Mensen komen bij Kruispunt voor warmte, een maaltijd, een gesprek, internet, spelletje of gewoon even niks: een rustpunt. Van maandag t/m vrijdag kunnen bezoekers een warme maaltijd krijgen. De kookgroepen bestaan uit vrijwilligers van verschillende kerkelijke en maatschappelijke organisaties en serviceclubs uit de regio, die ook de maaltijden financieren. Ook vanuit de Parkstraatgemeente is er een kookgroep.

 • Fairtrade kerk

  Sinds 2010 is de Parkstraatgemeente officieel Fairtrade kerk.
  Alle producten die we tijdens kerkdiensten, kringen, vergaderingen en dergelijke gebruiken, dragen het Fairtrade keurmerk van eerlijke handel, van fair trade. Dat betekent dat producenten in ontwikkelingslanden een eerlijke prijs krijgen voor hun product en dat de omstandigheden waarin zij werken menswaardig zijn. Dus geen kinderarbeid, geen extreem lange werkdagen, met aandacht voor milieuvriendelijke productieprocessen. Door gecertificeerde fairtrade producten te kopen, dragen we bij aan de vooruitgang van mensen die het een stuk minder goed hebben dan wij.

  Fairtrade kerk zijn houdt ook in dat we van tijd tot tijd aandacht vragen voor het werk van Fairtrade. Dat kan gebeuren in de kerkdiensten, het maandblad of op de website.

 • INLIA: het Charter van Groningen

  De Parkstraatgemeente heeft in 2012 het Charter van Groningen ondertekend. Dit document is de grondslag van Stichting INLIA. De letters van deze afkorting staan voor: Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven ten behoeve van Asielzoekers.

Helpt u ons helpen?

De inkomsten van de diaconie van de Parkstraatgemeente bestaan uit collecten in de vieringen, andere giften en renteopbrengsten. De diaconie streeft geen kapitaalvorming na, tenslotte zijn de inkomsten bedoeld om mensen te helpen. Als u ons wilt ondersteunen in ons werk, kunt u een gift overmaken op rekeningnummer NL25 INGB 0004 8069 87, t.n.v. Diaconie Parkstraatgemeente te Arnhem.
De diaconie heeft een ANBI-status en uw gift is dus onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de belasting.