De Stille Week: Palmpasen tot en met Paasmorgen

De Stille Week: Palmpasen tot en met Paasmorgen

Vanaf zondag 24 maart gaan we samen de zogenoemde Stille Week in. Deze begint met Palmpasen. Jezus wordt feestelijk onthaald in Jeruzalem, maar de verdrietige ondertoon van het verhaal is voelbaar. We weten wat er komen gaat.

Palmpasen vieren we met Jong en Oud door te zingen, naar teksten en verhalen te luisteren en Palmpasenstokken te versieren. Deze viering begint op 24 maart om 10.15 uur.

Een aantal dagen later, op Witte Donderdag, zullen we met elkaar aan tafel gaan in de kerkzaal. Hier zullen we Jezus’ laatste avondmaal met elkaar beleven van 18.00 tot 20.00 uur, met een mogelijke uitloop van een halfuur.

Op Goede Vrijdag wordt Jezus gekruisigd, wat we in de kerk herbeleven vanaf 19.30 uur. Na de kruisiging is het stil.

Op Stille Zaterdag komen we om 20.00 uur bij elkaar in afwachting van het licht. Sieka de Wit verzorgt deze viering.

Op Paasmorgen beginnen we om 9.00 uur met een Paasontbijt voor jong en oud, met aansluitend een vrolijke Paasdienst om 10.15 uur. De kinderen zullen de nieuwe Paaskaars binnendragen als teken van de Opstanding en een nieuw begin.

De maaltijd op Witte Donderdag wordt georganiseerd door de diaconie. De tafelschikking en boodschappen vragen zorgvuldige voorbereiding. Hierom graag opgeven voor 24 maart bij diaconie@parkstraatgemeente.nl met vermelding van de namen van de deelnemers.

Aanmelden voor het Paasontbijt wordt ook op prijs gesteld. Dit kan bij Els van Essen of Elise Vink.