Nieuwe predikant: Jaap Marinus!

Nieuwe predikant: Jaap Marinus!

Na ruim anderhalf jaar vacant te zijn geweest konden we op 6 maart jl. onze nieuwe predikant Jaap Marinus verwelkomen in een feestelijke dienst. Jaap werd bevestigd door onze vorige predikant, ds. Marieke Fernhout, die zo het spreekwoordelijke stokje doorgaf.

Jaap Marinus woont in Ede met zijn vrouw Arina en drie kinderen. Zij zijn sinds 2017 lid van de Parkstraatgemeente. Hiervoor was Jaap kartrekker van De Leven, een initiatief van de remonstranten voor twintigers en dertigers. Daarnaast was hij vernieuwingspredikant in Utrecht, verbonden met de Geertekerk. Naast het werk als predikant is Jaap inspirator voor Vrijzinnig Lunteren, waar hij het Witte Kerkje op de kaart zet door middel van activiteiten en (multi)media.