Vredesweek 16 t/m 24 september

Vredesweek 16 t/m 24 september

Dit jaar focust de Vredesweek op onze democratie die onder druk staat.
Blijvende vrede begint bij een inclusieve samenleving waarin ieder mens een stem heeft, ongeacht achtergrond of gender. Met een eerlijke en rechtvaardige verdeling van macht. Met zeggenschap voor lokale gemeenschappen. Met sterke democratische waarden en instituten. 

In Nederland geloven we graag dat wij die zaken op orde hebben. Maar onze democratie staat onder druk. Steeds meer mensen wantrouwen de rechtstaat, de politiek, de media. Conflict, haat en geweld liggen dagelijks op de loer en als we eerlijk naar de stand van zaken kijken zien we dat het systeem in Nederland piept en kraakt onder structureel onrecht, dat de verdeling van macht scheef is en dat het sociale weefsel dat onze samenleving bij elkaar houdt afbreekt. 

Wij weten als geen ander welke gevaren op de loer liggen als machtsverhoudingen steeds verder uit balans raken en mensen het vertrouwen in instanties en elkaar kwijtraken. En daar moeten we iets mee. Want hoe kunnen we in buitenlandse conflictgebieden aan vrede en veiligheid bouwen, als de basis waarop ons eigen land is gebouwd op haar grondvesten staat te schudden? 

Overal in Arnhem en omgeving zijn allerlei activiteiten in het kader van de Vredesweek. Ook onze Parkstraatgemeente doet mee. Het volledige programma staat op www.rvkarnhem.nl .