KK60

KK60

Datum
15 juni 2022
Locatie
Voorhof, Kastanjelaan 22e, Arnhem
Tijd
14:00 - 16:00
Soort
Kring

Deze gesprekskring dankt haar naam aan het feit dat zij begonnen is in de jaren zestig. Natuurlijk is de samenstelling van de groep in de loop van de jaren veranderd, en ook nu zijn nieuwe deelnemers van harte welkom!

De maandelijkse bijeenkomsten worden op wisselende dagen van de week gehouden bij een van de deelnemers thuis en worden begeleid door ds. Mignon van Bokhoven.
Na een gezellig koffiemoment wordt de avond gestart met een korte inleiding of meditatie. Er wordt met elkaar in gesprekvorm over het onderwerp dat die avond op het programma staat van gedachten gewisseld. Soms worden er van tevoren teksten, specifieke vragen of discussiepunten over het onderwerp gedeeld, zodat men zich kan voorbereiden. Ook het samenzijn is belangrijk. Jaarlijks gaat de groep met elkaar eropuit om zo ook een keer op een andere manier samen te zijn.