Viering met ds. Elsje Pot

Viering met ds. Elsje Pot

Datum
12 februari 2023
Tijd
10:15

Elsje Pot gaat deze zondag voor, ze is sinds september 2022 met emeritaat na 20 jaar predikantschap bij de Protestantse Gemeente Arnhem. Veel Parkstraatgemeenteleden zullen haar nog kennen uit 2021-2022 toen zij bereid was dat jaar één dag per week in de Parkstraatgemeente te werken toen hier een predikantsvacature was.  
Gelezen wordt uit 1 koningen 21, 1-16 en uit Mattheus 5, 17-26.
In de overdenking komen twee gedachtes uit de Koningen-tekst samen: de beeldvorming rond koningin Izebel en de actualiteit van het onrechtmatig je toe-eigenen van het land van een ander.