oud slot op schuurdeur

Privacy

.

zittende cupido

Privacyverklaring

De Parkstraatgemeente, gevestigd aan de Parkstraat 31a, 6828 JC Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij hechten groot belang aan zorgvuldige behandeling en beveiliging van persoonsgegevens, met name door de naleving van de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen onder meer:

 • voornamen, roepnaam en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • bankrekeningnummer (bij uitbetaling van declaraties of vergoedingen)
 • lidmaatschap van Remonstrantse Broederschap, Vereniging van Vrijzinnige Protestanten en/of Protestantse Gemeente Arnhem
 • zonodig: andere noodzakelijke gegevens voor de uitvoering van de activiteit waarvoor u zich hebt aangemeld; interactiegegevens (bijvoorbeeld informatie die wordt ontvangen wanneer u contact opneemt met ons; onder bepaalde omstandigheden ook bijzondere persoonsgegevens (hiervoor wordt expliciet toestemming gevraagd)

De persoonsgegevens worden in beginsel door u aan ons verstrekt, maar in voorkomende gevallen ook via derden, voor zover dat in overeenstemming is met de AVG.

Voor welke doeleinden en op welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten
 • het voeren van de administrate van leden en donateurs
 • het aanbieden van diensten
 • het sturen van nieuwsbrieven en andere informatie met betrekking tot een lidmaatschap of een andere overeenkomst
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen

De grondslag voor de verwerking is ons gerechtvaardigde belang, de uitvoering van overeenkomsten en (waar vereist) uw toestemming.

Minderjarigen

Onder bepaalde omstandigheden verwerken wij ook gegevens van websitebezoekers en overige personen die jonger zijn dan 16 jaar, mits ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet altijd voldoende controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Als u meent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neemt u dan contact met ons op via het secretariaat.

Met wie delen we je persoonsgegevens?

In beginsel delen wij geen persoonsgegevens met derden, behoudens voor zover aangegeven in deze privacyverklaring dan wel u daarvoor toestemming hebt verleend. Wanneer derden worden ingeschakeld voor bepaalde verwerkingen, wordt met hen waar nodig een verwerkingsovereenkomst gesloten die voldoende waarborgen biedt. Ook kan het voorkomen dat wij genoodzaakt zijn op grond van een wettelijke verplichting persoonsgegevens ter beschikking te stellen.

Hoelang bewaren we persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze opgeslagen zijn.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen getroffen om de vertrouwelijke omgang met uw persoonsgegevens te waarborgen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Parkstraatgemeente en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar het secretariaat.

.

oud slot op schuurdeur

Privacybeleid website

Ons site-adres is: www.parkstraatgemeente.nl.

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser-useragent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar-dienst indien je dit gebruikt. De privacybeleidpagina van de Gravatar-dienst kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatiegegevens. Bezoekers van de site kunnen de afbeeldingen van de site downloaden en de locatiegegevens inzien.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak, zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browsercookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met je logininformatie en schermweergave-opties. Logincookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave-opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van je account, worden logincookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Met wie delen we je gegevens?

Als je een wachtwoord reset aanvraagt, wordt je IP-adres opgenomen in de reset e-mail.

Hoelang bewaren we je gegevens?

Wanneer je een reactie achterlaat, wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die zich op onze site registreren (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Sitebeheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

Welke rechten heb je over je gegevens?

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achtergelaten, kan je ons verzoeken om een exportbestand van de persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt, toe te sturen. Je kan ons ook verzoeken alle persoonlijke gegevens die we van je hebben te wissen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Waar sturen we je gegevens naar toe?

Mogelijk worden reacties van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie service.

.